top of page

İlk Türk Beylikleri Çözümlü Sorular

ilk-turk-beylikleri-cozumlu-sorular

Soru  1:

Malazgirt Savaşı'ndan sonra anadoluda bazı Türk beylikleri kurulmuştur.  Aşağıdakilerden hangisi bu Beyliklerden biri değildir?


A) Artuklular 

B) Altınorda

C) Danişmentliler

D) Çaka Beyliği

E) Mengücekler

Çözüm:

Malazgirt savaşından sonra kurulan en önemli  ilk Türk beylikleri;   Danişmentliler, Çaka Beyliği, Mengücekler, Artuklular ve Saltuklular'dır. Altınorda  Karadeniz’in kuzeyinde kurulmuş bir Moğol devletidir. Cevap: B

Soru  2:

I.   Erzurum ve civarında kurulmuştur

II.  Anadolu topraklarında kurulan ilk Türk beyliğidir

III. Ebulkasım Saltuk tarafından kurulmuştur

Yukarıda özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?


A) Artuklular

B) Saltuklular

C) Tolunoğulları

D) Mengücekler

E) İlhanlılar

Çözüm:

Erzurum ve civarında, Ebulkasım Saltuk tarafından kurulan Anadolu’daki ilk Türk beyliği Saltuklular'dır. Cevap: B

Soru  3:

Çaka Beyliğinin kuruluş yılı olan 1081 tarihi neyin kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir?


A) jandarma Teşkilatı 

B) Türk Hava Kuvvetleri

C) Türk Deniz Kuvvetleri

D) Türk Silahlı Kuvvetleri 

E) Türk İtfaiyesi Teşkilatı

Çözüm:

Denizci bir beylik olan Çaka Beyliğinin kuruluş yılı olan 1081 tarihi   Türk Deniz Kuvvetlerin kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir. Cevap: C

Soru  4:

Rumlarla ve Gürcülerle mücadele etmiş. Erzincan, Divriği ve Kemah civarında kurulmuş İlk Türk beyliklerinde biri olan beylik aşağıdakilerden hangisidir?


A) Uygurlar

B) Çaka Beyliği

C) Avarlar

D) Mengücekler

E) Saltuklular

Çözüm:

Rumlarla ve Gürcülerle mücadele etmiş. Erzincan, Divriği ve Kemah civarında kurulmuş olan beylik Mengüceklerdir. Cevap: D

Soru  5:

Tarihte Türkler için önemli bir yere sahip olan Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da ilk Türk beylikleri kuruldu. Ahmet Gazi tarafından Tokat, Sivas, Kayseri ve Malatya çevresinde kurulmuş olan Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Peçenekler

B) Danişmentliler

C) Saltuklar

D) Kıpçaklar

E) Artuklular

Çözüm:

"Danişmet Ahmet Gazi" tarafından Tokat, Sivas, Kayseri ve Malatya çevresinde kurulmuş olan Türk beyliği Danişmentliler'dir. Cevap: B

Soru  6:

I.   Hasankeyf

II.  Mardin

III. Harput

Yukarıdakilerden hangileri; Artuk Gazinin oğulları tarafında  kurulan ve 3 kola ayrılarak yönetilen Artukluların kollarındandır?


A) I

B) II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III

Çözüm:

Hasankeyf, Mardin ve Harput Artukluların kollarındandır. Cevap: E

Soru  7:

Aşağıdaki verilen mimari eserlerden hangisi Saltuklular tarafından yapılmamıştır?


A) Üç Kümbetler

B) Tepsi Minare

C) Erzurum Kale Cami

D) Malabadi Köprüsü

E) Mama Hatun Türbesi

Çözüm:

Üç Kümbetler, Tepsi Minare,  Mama Hatun Türbesi ve Erzurum Kale Cami Saltuklular'a ait eserlerdir. Malabadi Köprüsü ise  Artuklara ait bir eserdir. Cevap: D

Soru  8:

I.   Denize kıyısı olan ilk Türk beyliğidir

II.  İzmir kıyılarında kurulmuştur

III. Peçeneklerin desteğiyle İstanbul’u kuşatmışlardır

Yukarıda özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Saltuklar

B) Mengücekler

C) Danişmentliler

D) Mengücekler

E) Çaka Beyliği

Çözüm:

Peçeneklerin desteğiyle İstanbulu kuşatmış ve İzmir kıyılarında kurulmuş olan Türk beyliği  Çaka Beyliği'dir Cevap: E

Soru  9:

İlk Türk Beylikleri tarafından günümüze kalan birçok mimari eser bulunmaktadır. Aşağıdaki verilmiş olan mimari eserlerden hangisi Artuklular tarafından yapılmamıştır?


A) Mardin  Hatuniye Medresesi

B) Artuklu Sarayı

C) Semanın Medresesi

D) Yağıbasan Medresesi

E) Malabadi Köprüsü

Çözüm:

Mardin  Hatuniye Medresesi, Artuklu Sarayı, Semanın Medresesi ve Malabadi Köprüsü Artuklulara ait eserlerdir. Yağıbasan Medresesi ise Danişmentlilerden günümüze kalmış bir eserdir. Cevap: D 

Soru10:

I.   Üç Kümbetler

II.  Kayseri Ulu Cami

III. Divriği Ulu Cami

Yukarıda verilen mimari eserlerden hangileri Mengücekler'e aittir?


A) II

B) III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Çözüm:

Kayseri Ulu Cami Danişmenlilere Üç Kümbetler ise Saltuklara ait mimari eserlerdir. Öncüllerde verilenlerden sadece Divriği Ulu Cami, Mengücekler'e aittir. Cevap: B

Soru11:

I.   Mama Hatun Türbesi

II.  Yağıbasan Medresesi

III. Kayseri Ulu Cami

Yukarıda verilen mimari yapılardan hangileri Danişmentliler beyliği tarafından yapılarak günümüze kalmıştır?


A) I

B) II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Çözüm:

Yağıbasan Medresesi (Çukur Medrese) ve Kayseri Ulu Cami Danişmentliler tarafından yapılmıştır, Mama Hatun Türbesi ise Saltuklular tarafından yapılmıştır. Cevap: D

Soru12:

İlk Türk Beylikleri birçok dış güçle mücadele içine girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


A) Gürcü

B) Ermeniler

C) Haçlılar

D) Bizans

E) Ruslar

Çözüm:

İlk Türk Beylikleri Ruslarla mücadele içine girmemiştir. İlk Türk Beylikleri,  Ermeniler, Gürcüler, Bizanslılar ve Haçlılarla mücadele içinde olmuşlardır. Cevap: E

Soru13:

İlk Türk Beyliklerinden olan Artuklular Beyliğinde yaşamış ve Sibernetiğin kurucu sayılan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


A) El-Cezeri

B) İbni Sina

C) Biruni

D) İbni Rüşt

E) Harezmi

Çözüm:

İlk Türk Beyliklerinden olan Artuklular Beyliğinde yaşamış ve Sibernetiğin kurucu sayılan bilim adamı El-Cezeri'dir.  Cevap: A

Soru14:

I.   Tokat, Sivas, Malatya ve Kayseri civarlarında kurulmuştur

II.  Yağıbasan Medresesi günümüze kalan en önemli mimari eserleri arasındadır.

III. Anadolu Selçuklu Devletinin saldırıları sonucunda yıkılmıştır

IV. İlk Türk beylikleri arasında en güçlü olan beyliktir.


Yukarıda özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mengücekler

B) Uzlar

C) Çaka Beyliği

D) Danişmentliler

E) Akhunlar

Çözüm:

Özellikleri verilen İlk Türk beyliklerinden Danişmentliler beyliğidir. Cevap: D

Soru15:

Anadolu İlk Türk Beylikleri tarafından birçok cami yapılmış ve yapılan birçok camiye ulu ismi verilmiştir. Aşağıdaki camilerden hangisi İlk Türk Beylikleri tarafından yapılmamıştır?


A) Koçhisar Ulu Camii

B) Erzurum Ulu Camii

C) Divriği Ulu Camii

D) Diyarbakır Ulu Camii

E) Kayseri Ulu Camii

Çözüm:


Koçhisar Ulu Camii (Artuklulara ait) , Erzurum Ulu Camii ( Saltuklulara ait), Divriği Ulu Camii (Mengüceklilere ait) ve Kayseri Ulu Camii (Danişmentlilere ait)  İlk Türk Beylikleri tarafından yapılmıştır.

 Diyarbakır Ulu Camii ise Büyük Selçuklu Devleti tarafından yapılarak günümüze kalmıştır.

Soru16:

İstanbul’u kuşatan İlk Müslüman Türk aynı zamanda İlk Türk denizci olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yıldırım Beyazıt

B) Çaka Bey

C) Kurum Han

D) Fatih Sultan Mehmet

E) Bayan Han

Çözüm:

Bayan Han (Avarların hükümdarı) İstanbul’u kuşatan İlk Türk’tür.

Çaka Bey, İstanbul’u kuşatan İlk Müslüman Türk’tür. 

Soruda sorulan, İstanbul’u kuşatan İlk Müslüman Türk aynı zamanda İlk Türk denizci olan kişi Çaka Bey'dir. Cevap: B


Soru17:

İlk Türk beylikleri arasından para bastıran ilk Beylik aşağıdakilerden hangisidir?


A) Danişmentliler

B) İnaloğulları

C) Mengücekliler

D) Çaka Bey

E) Artuklular

Çözüm:

İlk Türk beylikleri arasından para bastıran ilk Beylik Danişmentliler'dir. Danişment Ahmet  Gazi, parayı bizzat kendi adına bastırmıştır. Cevap: A

Soru18:

İlk Türk beyliklerinden günümüze kalmış ve 1985'te UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmış yapı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kayseri Ulu Cami

B) Artuklu Sarayı

C) Divriği Ulu Cami

D) Erzurum Tepsi Minare 

E) Üç Kümbetler

Çözüm:

1985'te UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmış yapı Mengücekler tarafından yapılmış olan Divriği Ulu Cami'dir.

Soru19:

Aşağıda İlk Türk beyliklerinin kurulduğu yerler verilmiştir. Hangi beyliğin kurulduğu yer yanlış verilmiştir?


A) Danişmentliler - Tokat, Sivas, Kayseri ve Malatya civarlarında

B) Çaka Beyliği - Ankara ve Konya çevresinde

C) Mengücekliler - Erzincan, Divrigi, Kemah civarında

D) Sartuklular - Erzurum ve çevresinde

E) Artuklular - Mardin, Hasankeyf, Harput ve çevresinde


Çözüm:

İlk Türk beyliklerinden Çaka Beyliği,  İzmir çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Cevap: B

Soru20:

Aşağıda İlk Türk beyliklerinin hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Mengücekler Denizci bir beyliktir.

B) Çaka Beyliği İstanbulu kuşatan İlk Müslüman beyliktir.

C) Divriği Ulu Cami, Mengücekliler den günümüze kalmıştır

D) Sartuklular Anadolu’da kurulmuş ilk Türk  beyliktir.

E) Artuklular 3 kola ayrılarak yönetilmiştir.

Çözüm:

İlk Türk beyliklerinden Mengücekler, denizci bir beylik değildir. Cevap: A

bottom of page