top of page

Anadolu Selçuklu Devleti Çözümlü Sorular

anadolu-selcuklu-devleti-cozumlu-sorular

Soru  1:

Aşağıdakilerden hangisi İznik merkezli kurulan Anadolu Selçuklu Devletinin hükümdarlarından biri değildir?


A) Süleyman Şah

B) Alp Arslan

C) II. Kılıç Arslan

D) I. Mesut

E) I.Gıyaseddin Keyhüsrev

Çözüm:

Anadolu Selçuklu Devletinin hükümdarları ( kronolojik sırayla) = Kutalmışoğlu Süleyman Şah > I. Kılıç Arslan > I. Mesut > II. Kılıç Arslan > I. Gıyaseddin Keyhüsrev > I. İzzettin Keykavus >  I. Alaeddin Keykubat > II. Gıyaseddin Keyhüsrev  > II. İzzetin Keykavus + IV. Rükneddin Kılıç Arslan + II.Alaeddin Keykubad > II. Mesut 


Alp Arslan, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarındandır. Cevap:B

Soru  2:

Anadolu Selçuklu Devletinin hangi hükümdarı  döneminde  I. Haçlı savaşı başlamış ve Çaka beyliğine son verilmiştir?


A) I. Kılıç Arslan

B)  I. Alaeddin Keykubat

C) II. Kılıç Arslan

D) I. Mesut

E) I. İzzettin Keykavus

Çözüm:

Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı I. Kılıç Arslan döneminde I. Haçlı savaşı başlamıştır. I. Kılıç Arslan aynı zamanda Çaka beyliğinin yıkılmasını sağlamıştır. Cevap: A

Soru  3:

Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı I. Kılıç Arslan, I. Haçlı savaşının başarısız olması sonucunda başkenti İznik'ten nereye taşımıştır?


A) İstanbul

B) Bursa

C) Edirne

D) Konya

E) Bilecik

Çözüm:

İstanbul, Bursa, Edirne, Bilecik Osmanlı devletine başkentlik yapmış şehirlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı I. Kılıç Arslan, I. Haçlı savaşının başarısız sonuçlanması neticesinde başkenti İznik'ten Konya'ya taşımıştır.   Cevap: D

Soru  4:

Anadolu Selçuklu Devletinde İlk para (Bakırdan) hangi hükümdar döneminde basılmıştır?


A) I. Kılıç Arslan

B) I. Alaeddin Keykubat

C) I. Mesut

D) II. Gıyaseddin Keyhüsrev 

E) Süleyman Şah

Çözüm:

Anadolu (Türkiye ) Selçuklu Devletinde bakır para (İlk para ), I. Mesut döneminde basılmıştır. Cevap: C

Soru  5:

Anadolu (Türkiye ) Selçuklu Devleti ve Bizans arasında yapılan, Anadolu'nun  kesin olarak Türk Yurdu olmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?


A) Malazgirt Savaşı

B) Miryokefalon Savaşı

C) Kösedağ Savaşı

D) Çanakkale Savaşı

E) Pasinler Savaşı

Çözüm:

Türkiye (Anadolu ) Selçuklu Devleti ve Bizans arasında yapılan, Anadolu'nun  kesin olarak Türk Yurdu olmasını sağlayan savaş Miryokefalon Savaşı'dır. Miryokefalon Savaşı, Yurt Tutan Savaşı olarak ta bilinmektedir. (Büyük Selçuklu devleti döneminde yapılan Malazgirt Savaşı ise Yurt Açan Savaşı olarak bilinmektedir ) Cevap: B

Soru  6:

I.  Devletinde  İlk defa altın parayı bastırmıştır

II. Bizans devletiyle Miryokefalon savaşını yapmıştır

III. Danişmentliler Beyliğine son vermiştir

Yukarıdakileri özellikleri verilen Anadolu (Türkiye )Selçuklu Devleti hükümdarı kimdir?


A) I. Alaeddin Keykubat

B)  IV. Rükneddin Kılıç Arslan 

C) II. Mesut

D) I. Mesut

E) II. Kılıç Arslan

Çözüm:

Devletinde  İlk defa altın parayı bastıran, Bizans devletiyle Miryokefalon savaşını yapan ve Danişmentliler Beyliğine son veren  Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan'dır. Cevap: E

Soru  7:

I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yapılan, Türkiye (Anadolu ) Selçuklu Devletinin ilk Medresesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yağıbasan Medresesi

B) Koca Hasan Medresesi

C) Gevher Nesibe Darüşşifası

D) Semerkant Medresesi

E) Çifte Minerali Medrese

Çözüm:

Gevher Nesibe Darüşşifası, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk hastanesidir.

Semarkent Medresesi İlk Türk-İslam Medresesidir. (Karahanlılara ait)

Yağıbasan Medresesi Anadolu'da yapılan Anadolu  ilk Medresedir. (Danişmentlilere ait)


Soruda sorulan; Türkiye (Anadolu ) Selçuklu Devletinin ilk Medresesi, Koca Hasan Medresesidir. Cevap: B


Soru  8:

Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde hangi iki şehir fethedilmiştir?


A) İstanbul - Adana

B) İzmir - Edirne

C) Antalya - Samsun

D) Mersin - Trabzon

E) Manisa - Kastamonu

Çözüm:

Anadolu (Türkiye ) Selçuklu Devleti hükümdarı I. Gıyaseddin Keyhüsrev özellikle ticareti geliştirmek amacıyla Antalya ve Samsun'u fethedip topraklarına katmıştır. Cevap: C

Soru  9:

I.  İlk altın para basıldı

II.  Kıbrıs krallığı ile ticari anlaşmalar imzalandı

III. Sinop fethedilip, Sinop tersanesi yapıldı

Yukarıda verilenlerde hangileri  Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı I. İzzettin Keykavus döneminde gerçekleşmiştir?


A) I

B) II

C) III

D) I ve II

E) II ve III

Çözüm:

İlk altın para II. Kılıç Arslan döneminde basılmıştır.

Kıbrıs krallığı ile ticari anlaşmalar imzalanması ve Sinop fethedilip, Sinop tersanesi yapılması  I. İzzettin Keykavus döneminde de olmuştur. Cevap: E

Soru10:

Hem Türkiye Selçuklu devletine hem Karamanoğulları beyliğine başkentlik yapmış olan şehir neresidir?


A) İznik

B) Samsun

C) Konya

D) Alanya

E) Sinop

Çözüm:

İznik Türkiye Selçuklu devletine başkentlik yapmış ilk şehirdir. Hem Türkiye Selçuklu devletine hem Karamanoğulları beyliğine başkentlik yapmış olan şehir Konya'dır. Cevap: C

Soru11:

Türkiye Selçuklu Devletine en parlak dönemi yaşatan ve Harzemşahlar ile Yassıçemen Savaşını yapan Selçuklu hükümdarı kimdir?


A) Süleyman Şah

B) I. Kılıç Arslan

C) I. Mesut

D) I. Alaeddin Keykubat 

E) II. Mesut

Çözüm:

Türkiye Selçuklu Devletine en parlak dönemi yaşatan ve harzemşahlarla Yassıçemen Savaşını yapan Selçuklu hükümdarı I. Alaeddin Keykubat'tır. I. Alaeddin Keykubat aynı zamanda Alanya ve Suğdak limanlarını feth eden hükümdardır. Cevap: D

Soru12:

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek amacıyla yapılmamıştır?


A) Kıbrıs ile ticari anlaşma yapıldı

B) Sinop tersanesi başta olmak üzere birçok tersane kurdu

C) Konya başkent yapıldı

D) Malların sigorta ettirilmesi uygulaması başlatıldı

E) Bedesten ve Kervansaraylar yapıldı

Çözüm:

Konya Ticareti geliştirmek amacıyla başkent yapılmamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti, I. Harçlı savaşını kaybettiği için başkentti İznik’ten Konya’ya taşımak zorunda kalmıştır. Cevap: C

Soru13:

Anadolu Selçuklu Devletinde 1240 yılında meydana gelmiş ve devletin yıkılmasında büyük etkisi olmuş ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Baba İshak ayaklanması (Babai ayaklanması)

B) Düzmece Mustafa isyanı

C) Şeyh Bedrettin isyanı

D) Bozoklu Celal isyanı

E) Buçuk Tepe isyanı

Çözüm:

Anadolu Selçuklu Devletinde meydana gelmiş olan ayaklanma Baba İshak ayaklanması (Babai ayaklanması) dır. Diğer şıklarda verilen ayaklanmalar Osmanlı devletinde meydana gelen ayaklanmalardandır. Cevap: A

Soru14:

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan Kösedağ savaşının sonuçlarından biri değildir?


A) Anadolu Selçukluları, Moğollara vergi vermeye başladı

B) Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi

C) Anadolu'da merkezi otorite azaldı

D) Birinci Türk Beylikleri kuruldu

E) Anadolu topraklarında Türk nüfusu arttı

Çözüm:

Kösedağ savaşının sonucunda Birinci Türk Beylikleri değil, ikinci Türk Beylikleri kurulmuştur. Cevap: D

Soru15:

Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı I. Gıyaseddin Keyhüsrev'e Selçuklu Tarihi adlı eserini sunan kimdir?


A) Ravendi

B) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

C) Yunus Emre

D) Caca Bey

E) Hoca Dehhani

Çözüm:

Hoca Dehhani, Selçuklu Şehnamesi adlı eseri ile ünlüdür.


Selçuklu Tarihi adlı eserini, Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı I. Gıyaseddin Keyhüsrev'e sunan kişi İbn-i Râvendî'dir. Cevap: A

Soru16:

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu devletinde kullanılmış hükümdarlık unvanlarından biri değildir?


A) Keykavus

B) Keyhüsrev

C) Rükneddin

D) Keykubat

E) Hüdavendigar

Çözüm:

Keykavus, Keyhüsrev, Rükneddin ve Keykubat unvanları Anadolu Selçuklu devletinde kullanılmıştır. Hüdavendigar unvanı Osmanlı devletinde kullanılmış bir unvandır. Cevap: E

Soru17:

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu devletinde kurulan Ahilik teşkilatı hakkında doğru bilgi değildir?


A) Gayrimüslimlerde teşkilata katılmıştır

B) Üretile malların değerini belirlemekteydi

C) Üretilen malların kaliteli ve sağlam olmasını sağlamıştır

D) Meslek kazandırmak amaçlı halka eğitimler verilmiştir

E) Ahi Evran kurmuştur

Çözüm:

Anadolu Selçuklu devletinde kurulan Ahilik teşkilatına Gayrimüslimler alınmamıştır. (Not: Osmanlı devletinde Ahilik teşkilatına benzeyen lonca teşkilatı vardır) Cevap: A

Soru18:

Türkiye Selçuklu Devletinde yaşamış Mesnevi, Mektubat ve Divanı Kebir gibi eserleri yazan önemli şahsiyet kimdir?


A) Yunus Emre

B) Âşık Paşa

C) Hacı Bektaş-ı Veli

D) Mevlana

E) Germiyanlı Ahmed

Çözüm:

Mesnevi, Mektubat ve Divanı Kebir gibi eserleri yazan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'dir. Cevap: D

Soru19:

Büyük Selçuklu Devleti ve Türkiye (Anadolu ) Selçuklu devletinin resmi dili nedir?


A) Arapça

B) Farsça

C) Türkçe

D) İngilizce

E) Fransızca

Çözüm:

Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu (Türkiye ) Selçuklu devletinin resmi dilleri Farsçadır. Cevap: B

Soru20:

Türkiye (Anadolu ) Selçuklu devletinin son hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?


A) I. Kılıç Arslan

B) II. Kılıç Arslan

C) I. Alaeddin Keykubat 

D) II. Gıyaseddin Keyhüsrev

E) II. Mesut

Çözüm:

Türkiye (Anadolu ) Selçuklu devletinin son hükümdarı II. Mesut'tur.

bottom of page