top of page
Çapa 1

Türklerin İlk Anayurdu Orta Asya Neresidir

Tarih boyunca yapılan birçok araştırma sonucunda Türklerin ilk ana yurdunun  “Orta Asya” olduğu bulunmuştur.  Orta Asya nın sınırları farklı şekillerde tarif edilebilir. En geniş tarifiyle Orta Asya; Batıda Hazar Denizi, Kuzeyde Sibirya, Doğuda Kingan dağları, Güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer alır.


Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya genel olarak dağlarla çevrilidir. Bu dağların varlığı deniz etkisinin iç kesimlere girmesine engel olmaktadır. Bununda orta Asya da denizellik görülmemesi anlamına gelmektedir.


Orta Asya yükseltisi fazla olduğu için fiziki haritalarda kahverengiyle gösterilmektedir.

Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya`nın yükseltisini fazla olması ve denizellik olmamasının(görülmemesi) sonucu olarak orta Asya da Karasal iklim görülmektedir. Karasal iklimin bitki örtüsü Bozkır dır.


Denizerlik yok + Yükselti fazla  => Karasal iklim => Bozkır


Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya da Türkler iklim koşullarının elverişli olmaması ve dağlık olması(tarım alalarının yetersiz olması) nedeniyle Hayvancılık yapmak zorunda kalmışlardır. Hayvancılık için yazın otlakların olduğu yüksek yerlere(yaylalara) kışın da alçak yerlere göç etmişlerdir(yazlık-kışlık). Bu Türklerin yarı göçebe yaşam tarzını benimsediklerini gösterir. (göçebe yaşam tarzı hayvancılığının sonucudur)


Not:  Büyük seyyah “Marco Polo” Orta Asya’yı Büyük Türkiye olarak adlandırmıştır.

Not:  Büyük seyyah “Marco Polo”  Anadolu’yu Küçük Türkiye olarak adlandırmıştır.

Sevimli köpek yavrusu

Türklerin İlk Ana Yurdu Özeti

Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya nın sınırları farklı şekillerde tarif edilebilir. En geniş tarifiyle Orta Asya; Batıda Hazar Denizi, Kuzeyde Sibirya, Doğuda Kingan dağları, Güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer alır.


Orta Asya iklimi Şiddetli karasal, bitki örtüsü bozkır ve arazisi dağlık olan büyük bir alandır. Tüm bu coğrafi şartlar Orta Asya’da tarım yapılmasına engel olmuştur. Tarım yapılamadığında orta Asya’da Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılık olmuştur.

 

Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya’da Türkler hayvancılıkla uğraştıkları için hayvanlarına otlatacak araziler bulmak için göçebe yaşam tarzını benimsemek zorunda kalmışlardır.

Çapa 2
Çapa 3

Türklerin İlk Ana Yurdu Soruları

Soru: Türklerin ilk Ana yurdu olan Orta Asyanın Batısı ve Doğusunda sırayla neler vardır?


A) Hazar Denizi  - Sibirya

B) Hazar Denizi – Kingan Dağları

C) Kingan Dağları - Sibirya

D) Sibirya – Hazar Denizi

E) Tibet plotosu - Kingan Dağları

Çözüm: Türkler ilk ana yurdu olan Orta Asyanın sınırları farklı şekillerde tarif edilebilir. En geniş tarifiyle Orta Asya; Batıda Hazar Denizi, Kuzeyde Sibirya, Doğuda Kingan dağları, Güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer alır. Sorunun cevabı “Hazar Denizi – Kingan Dağları” dır. Cevap: B

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türklerin temel ekonomik faaliyetlerinin hayvancılık olmasının nedenlerindendir?


A) İklim koşulları

B) Düşman Saldırıları

C) Dini inanış

D) Göçebe yaşam tarzı

E) Kültür

Çözüm: Türkler ilk olarak orta Asya da yaşamıştır. Orta Asya da iklim koşullarının elverişli olmaması ve tarım alanlarının yetersiz olması nedeniyle Hayvancılık yapmak zorunda kalmışlardır. Sorunun cevabı iklim koşullarıdır. ( Cevap neden D değil : Çünkü Göçebe yaşam tarzı Türklerin hayvancılık yapmasının nedeni değil sonucudur. )   Cevap: A      

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göçebe yaşamı benimsemeleri temel nedenidir?


A) İklim koşulları

B) Savaşlar

C) Ekonomik faaliyetleri(hayvancılık)

D) Cihat anlayışı

E) Dini inanış

Çözüm: Türkler ilk ana yurtları olan orta Asya da yaşamıştır. Türkler yarı göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. Yazın hayvanları otlamak amaçlı yaylaların olduğu yüksek yerlere kışın da alçak yerlere göç etmişlerdir. Buradan da göçebe yaşamı benimsemelerini nedeninin hayvancılık(ekonomik faaliyet) olduğunu anlıyoruz.    Cevap: C        

Soru: Marco Polo Türklerin ilk anayurdu olan Orta Asyayı hangi isimle adlandırmıştır?


A) Miğfer

B) Tigin

C) Aslan Türkiye

D) Küçük Türkiye

E) Büyük Türkiye

Çözüm:  Çin kaynaklarında Türk adı Miğfer olarak geçmektedir. İlk Türk devlerinde hükümdarın erkek çocuğun Tigin denirdi. Büyük seyyah “Marco Polo” Anadoluyu Küçük Türkiye  ve  Orta Asyayı Büyük Türkiye olarak adlandırmıştır. Cevap: E

bottom of page