top of page
Çapa 1

Türgişler Hakkında

Türgişlerin Devletinin bazı hükümdarları(kronolojik sıra):  Baga Tarkan > Sulu Kağan > Külçor


Kuruluş-Yıkılış Yılı: 659-766

 

Türgişler diğer adıyla Türgeşler; Baga Tarkan tarafından kurulmuştur. Türgişler; Orta Asyada (Türkistan’da) kurulmuştur. Başkentleri Balasagun olmuştur. Baga Tarkan kendi adına para bastırarak Türk tarihinde Kendi adına para bastıran ilk hükümdar olmuştur. Bastırdığı para  “Yarmak” isminde madeni paradır.


Hatırlatma: Türklerde ilk parayı bastıran devlet Köktürklerdir. Türklerde ilk Kâğıt parayı bastıran devlet ise Uygurlardır.


Türgişler Köktürk devletinin On Ok boyundandırlar.


I.Köktürk devletinin yıkılması ile güçleri artan Türgiçler, II.Köktürk devletinin kurulmasıyla Köktürklerle karşı karşıya gelmiştir. II.Köktürklerle yaptıkları savaşı kaybetmişlerdir.(Balçu savaşı)

Türgişler Sulu Kağan döneminde Müslüman Araplarla (Emevilerle) birçok savaş yaparak Orta Asyada (özellikle Maveraünnehir bölgesinde) İslamiyet’in yayılmasına engel olmuşlardır (Yapılan Savaşlarda ordunun başında komutan Külçor vardır). Bu yapılan savaşların en büyüğü Haristan Savaşı olmuştur.


Hatırlatma: Araplarla savaşarak Orta Asyanın Müslümanlaşmasına engel olan diğer devlet Hazarlardır.(Belencer savaşıyla).


Zayıflayan Türgişler; Kara ve Sarı olarak 2 ye ayrıldılar. 766 yılında Karluklar Tarafından tamamen yıkıldılar

 

Not: Türgişler; Uygurlardan sonra yerleşik hayata geçen 2. Türk devletidir. 

Sevimli köpek yavrusu

Türgişler Özeti

Türgişler; Baga Tarkan tarafından kurulmuştur.


Baga Tarkan Türklerde kendi adına para bastıran ilk hükümdardır.


Sulu Kağan döneminde Emevilerin Orta Asya ya girmesine engel oldular. Böylelikle Türgişler Orta Asyanın Müslümanlaşmasına engellemiş oldular.

Çapa 2
Çapa 3

Türgişler Soruları

Soru: Orta asyada kurulan Türgeşlerin ilk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A) Teoman

B) Bayan Han

C) Baga Tarkan

D) Bumin Kağan

E) Kubrat

Çözüm: Teoman, Asya Hun devletinin; Bayan Han, Avarların; Bumin Kağan, I.Köktürk devletinin; Kubrat, Bulgar devletinin Kurucusudur.Türgeşlerin kurucusu ise Baga Tarkandır. Cevap: C

Soru: Türgişler Sulu Kağan Döneminde yapılan Haristan Savaşını hangi devletle yapmıştır?

                       

A) Çinliler

B) I.Köktürk Devleti

C) Kutluk Devleti

D) Emevi Devleti (Müslüman Araplar)

E) Uygurlar

Çözüm: Türgişler Haristan Savaşını Emevilerle yapmıştır. Türgiçler; Emevi Devletiyle birçok savaş yapmıştır. Bu savaşlarla Orta Asyanın Müslümanlaşmasına engel olmuşlardır. Cevap: D

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türgeşlerin özelliklerindendir?

                       

A) İlk hükümdarı Kutluk Kağandır.

B) Avrupa kurulmuştur

C) Musevilik dinine geçmişlerdir.

D) İlk Türk topluluğudur

E) Yerleşik yaşama geçen 2. Türk devletidir

Çözüm: Kutluk Kağan II.Köktürk devletinin ilk hükümdarıdır, Türgişlerin ilk hükümdarı Baga Tarkan dır. Türgişler Avrupada değil Orta Asya da Balasagun şehrinde kurulmuştur. Dinlerin değiştirip Musevi olan devlet Hazarlardır. İlk Türk Topluluğu İskitlerdir.  Türgişler E şıkkında verildiği gibi Yerleşik yaşama geçen ikinci Türk devletidir.  Cevap: E

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türgişler hakkında doğru bir bilgi değildir?

                       

A) İlk hükümdarı Baka Tarkan dır.

B) Yerleşik yaşama geçen ikinci Türk devletidir

C) Parayı ilk kez kullanan Türk devletidir.

D) Başkenti Balasagundur.

E) Orta asyanın Müslümanlaşmasına mani olmuşlardır.

Çözüm: Parayı ilk kez Kullanan Türk devleti Köktürklerdir.  Türgiş hükümdarı Baga Tarkan Türk tarihinde Kendi adına para bastıran ilk hükümdardır.  Cevap: C

bottom of page