top of page
Çapa 1

Sakalar Hakkında

İskitler (Sakalar) tarihte Milattan önce 8.yüzyıl ve milattan önce 3. Yüzyıl arasında yaşamış bir Türk topluğu dur. Sakalar tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur (boyudur). Yunanlılar tarafından İskitler İranlılar tarafından saka ismiyle anılırlardı.


İskitlerin (Sakalar ) tarihte ilk olarak tanrı dağları civarında yaşamıştır. Tanrı dağları civarında yaşayan Sakaların daha sonra Karadeniz’in kuzeyine (Kırım civarına) göç ettikleri bilinmektedir.


İskitler tarihte Persler (günümüz İranlılar), Medler,  Urartular, Kimmerler, Asurlar ve yunanlar ile savaşmışlardır.


Tarihte bilinen en önemli hükümdarı Alper Tunga`dır. Alper Tunga Firdevs’inin yazmış olduğu Şehname adlı destanda Afrasiyab adıyla geçmektedir.  Alper Tunga ve Pers (İran) hükümdarı arasındaki mücadeleler şehnamede uzun uzun anlatılmıştır. Şehname İranlıların önemli destanları arasında yer almaktadır.

 

Not: Firdevs’i yazmış olduğu Şehnameyi Gazneli Mahmut’ta sunmuştur.

Sakaları yöneten Tomris Hatun dünyadaki bilinen ilk kadın hükümdar olmuştur. SAkaların ordusundan Amazon isimli kadın savaşçılar kullanılmıştır. Amozon savaşçıları orduda  epey etkili olmuştur.


Sakalar atı evcilleştirip, Türk tarihinde ilk kez savaş aracı olarak kullanmışlardır. Sakalar aynı zamanda tarihte ilk kez Üzengiyi kullanmışlardır (icat etmişlerdir).( Üzengi;  ata binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halkadır).


Tarihte ilk kez pantolon, kemer ve kemer tokasını kullandılar ve bunları tüm dünyaya (Avrupa’ya) tanıtmışlardır.


Not: Üzengiyi İskitler bulmuş tur ve dünyaya tanıtmışlardır . Üzengiyi Avrupa’ya  Avarlar ve Hunlar  taşımıştır.


Türk tarihinde  ilk kez balbalı Sakalar dikmiştir.( ölenlerin mezarların öldürdükleri düşman kadar dikilen ufak heykellere “Balbal” denir)


Sakalar Ölülerini mumyalamıştır. Sakaların ölülerini mumyalanmaları ölümden sonra hayata inandıklarının en büyük delilidir.


Maden işlemeciliğinde çok ileri gittikleri için Sakalar “Bozkırın Kuyumcuları”  ismiyle anılmışlardır.


Sakalar sanat eserlerinde Hayvan üslubunu ilk kez kullanmışlardır. Altın tarak önemli eserleri arasındadır.


Alper Tunga ve Şu destanları İskitlere (Sakalar ) aittir. Şu destanı İskitleri hükümdarı Şu ve Makedonya hükümdarı İskender arasındaki mücadeleli savaşları anlatmaktadır. Alper Tunga destanında ise İskitlerin en önemli hükümdarı Alper Tunga’nın Persler (Günümüz İranlılarla) ile yaptığı savaşlar anlatılmaktadır.


Sakallar günümüzde Rusya’da Yakut Türkleri olarak hayatlarını sürdürmektedir.

 

Not: Sakalar devlet kuramamışlardır. İlk Türk topluluğu olarak kalmışlardır.( ilk Türk devleti Asya Hun devletidir.)

Sevimli köpek yavrusu

Sakalar Özeti

  • İskitler tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur (boyudur). Yunanlılar tarafından İskitler İranlılar tarafından saka denmekteydi.

  • İskit hükümdarı Alper Tunga; Firdevs’inin yazmış olduğu Şehname adlı destanda Afrasiyab ismiyle geçmektedir. 

  • İskitleri (Sakaları ) yöneten Tomris Hatun dünyanın ilk kadın hükümdarıdır.Sakalar Amazon isimli kadın savaşçılar kullanılmıştır.

  • İskitler (Sakalar ) Bozkırın Kuyumcuları adıyla anılırlar.

  • Sakalar Atı ilk kez savaş aracı olarak kullandılar. Üzengiyi icat ettiler.

  • Türk tarihinde ilk kez balbal dikmişlerdir.

  • Alper Tunga destanı ve Şu destanı Sakalara ait önemli eserlerdir.

Çapa 2
Çapa 3

Sakalar Soruları

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ilk topluluğu olarak bilinen İskitler (sakalarla ) ilgili doğru bir bilgi değildir?

 

A) İskitlere İranlılar tarafından saka denmiştir

B) Hayvan üslubunu kullanmışlardır.

C)Tarihte İlk kez balbal dikmişlerdir

D) Kadın hükümdarlarının adı Tomris Hatun dur.

E) Orduda ilk kez onlu sistemi kullanmışlardır

Çözüm:  Orduda ilk kez onlu sistemi kullanan devlet Asya Hun devletidir (Metehan tarafından).   Cevap: E

Soru: Tomris Hatun isminde kadın hükümdarı olan ve bozkırların kuyumcuları olarak bilinen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hunlar

B) İskitler (Sakalar )

C) Köktürkler

D) Peçenekler

E) Kıpçaklar (Kumanlar )

Çözüm:  “Tomris Hatun”  İskitlerin (sakaların ) kadın hükümdarıdır. Aynı zamanda, Tomris Hatun dünyada ki ilk kadın hükümdardır. Cevap: B

Soru: Aşağıdakilerden hangisi İskitler (sakalarla ) ilgili doğru bir bilgi değildir?

 

A) Kurucusu Teoman dır

B) Üzengiyi icat etmişlerdir

C) Altın tarak İskitlere ait bir eserdir..

D) Amazon isimli kadın savaşçıları vardır

E) Bozkırın kuyumcuları olarak anılırlar

Çözüm:  Teoman,  Asya Hun devletinin (Büyük Hun devletinin ) kurucusudur.   Cevap: A

Soru: İskitler (Sakalar ) aşağıdakilerden hangisini dünyaya tanıtmamıştır?

 

A) Kemer

B) Üzengi

C) Eldiven

D) Kemer tokası

E) Pantolon

Çözüm:  İskitler (Sakalar ) dünyaya üzengi, pantolon, kemer ve kemer tokasını tanıtmıştır ama eldiveni tanıtmamıştır. Cevap: C

bottom of page