top of page
Çapa 1

Sabirler Hakkında

Sibir ve Sabir; Türkçede yolundan sapan ve yol değiştiren manalarına gelmektedir

.

Sabirler; Sibirya ve Kafkasya da yaşamışlar ve Kafkasya’yı egemenlikleri altına almışlardır.


Sasanilerle bir süre iyi ilişkiler kurmuşlardır.  Sabirler; Sasanilerle anlaşarak Bizans’a karşı mücadele içine girmişlerdir.

İlerleyen zamanlarda ( Balak Han zamanında) Avrupa Hunları gibi Anadolu’ya akınlar yapmışlardır. Sibirler Anadolu’ya 2. ayak basan Türk devletidir.  Konya, Kayseri dolaylarına kadar geldiler.


Not: Balak Han dan sonra devletin başına geçen  Boğarık Hatun (Buğarık Hatun)  Sabirlerin bilinen kadın hükümdarıdır.


Günümüzde Sibirya bölgesinin adı Sibir Türklerinden dolayı verilmiştir.


Sabirler Avarlar ile girdikleri büyük mücadeleyi kaybettiler. Bu Sabirleri çok zayıflattı. Sabirler ilk başta Köktürk devletine ilerleyen zamanlarda ise Hazarların boyunduruğu altına girdiler. Sabirler;  Hazarların temelini oluşturdukları bilinmektedir.


Sabirler (Sabarlar) Bizans tarafında siyasi varlıklarına tamamen son verilmiştir..

Sevimli köpek yavrusu

Sabirler Özeti

Sabarlar Günümüz Sibirya topraklarına isimlerini vermiştir


Sasanilerle birlik olarak Bizans’a saldırmışlardır.


Sabir (Sibir ) yoldan sapan demektir.

Çapa 2
Çapa 3

Sabirler Soruları

Soru:  

I. Bugünkü Sibirya’ya adlarını veren devlettir.

II.İslamiyeti kabul ilk Türk devletidir

II. Sasanilerle birlik olup Bizans'a hücum etmişlerdir.

 

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Sabirlerin özelliklerindendir?

 

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III

Çözüm: Sabirler; Sasanilerle birlik olup Bizans’a sardırmıştır ve Bugünkü Sibirya’ya adlarını vermişlerdir. Fakat İslamiyet’i kabul etmemişlerdir.  Zira İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar dır.  Cevap: D

Soru: Sibirya ve Kafkasya da yaşamış olan Sabirlerin isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Kurgan

B) Yolda sapan

C) İnsan

D) Karışık, karışmak

E) Akraba ve şahin gibi

Çözüm:  Kurgan İslamiyet öncesi ilk Türklerde mezarlara verilen isimdir. İnsan, Hun kelimesinin anlamların dandır. Karışık, karışmak; Bulgar kelimesinin anlamların dandır. Akraba ve şahin gibi; Uygurların Kelime anlamların dandır. Soruda sorulan Sabirlerin kelime anlamı  "Yoldan sapan" dır. Cevap: B

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Sabirler de hükümdarlık yapmış kadın hükümdardır?

 

A) Tomris Hatun

B) Balamir

C) Uldız

D) Bayan Han

E) Buğarık Hatun (Boğarık Hatun )

Çözüm:  Tomris Hatun, İskitlerin kadın hükümdarıdır. Bayan Han, Avarların kurucusudur ve Erkektir. Balamir ve Uldız, Avrupa Hun devletinin hükümdarların dandır.  Soruda Sorulan Sabirlerin kadın hükümdarı Boğarık Hatundur (Buğarık Hatundur ) Cevap: D

Soru:  Sabirler Aşağıda verilen devletlerden hangisiyle beraber Bizans'a Sardırmıştır?

 

A) Kıpçaklar

B) Sasaniler

C) Köktürkler

D) Tabgaçlar

E) Tuna Bulgarları

Çözüm:  Sabirler; Sasanilerle birlik olarak Bizans’a sardırmıştır. Cevap: B

bottom of page