top of page
Çapa 1

Orta Asya Türk Göçleri Hakkında

 

Orta Asya; Batıda Hazar Denizi, Kuzeyde Sibirya, Doğuda Kingan dağları, Güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer alır.


Orta Asya’dan Türk Göçlerin Nedenleri

Türklerin Orta Asya`dan göç etmesinin birçok Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Dini nedeni vardır.


 • Hayvansal hastalıklar ve otlakların yetersiz kalması. -->  ekonomik nedenlerdendir.

 • Coğrafi etkenler (Orta Asya’nın kötü iklim koşulları, kuraklık yaşanması). --> ekonomik nedenlerdendir.

 • Salgın hastalıklar

 • Nüfusun hızlı artışına bağlı olarak arazilerin yetersiz kalması. -->  Sosyal ve ekonomik nedenlerdendir.

 • Dış güçlerin baskısı. Bu dış güçler Çinler, Moğollar, Tunguzlardır ve Kitanlardır. Bu baskıların çoğu ipek yoluna hakim olmak amacıyla olmuştur.  --> Siyasi nedenlerdendir.

 • Boylar arasındaki anlaşmazlıklar ve siyasi Mücadeleler.  --> siyasi nedenlerdendir.

 • Yeni yerler bulma ve Fetih etme isteği(merakı). --> Siyasi ve sosyal nedenlerdendir

 • Cihan hâkimiyeti (Türklerin tüm dünyayı fethedip yönetme ideali). --> Siyasi ve Dini nedenlerdendir

 • Bağımsızlıklarına(Oksızlıklarına) düşkün olmaları --> siyasi nedenlerdendir.

Orta Asya’dan Türk Göçlerin Sonuçları

 • Orta Asya Türk kültürü farklı bölgelere yayıldı.

 • Türkler başka milletlerle etkileşime girdi. Din, Dil, Sosyal, Siyasi  ve Kültürel yapılarında değişme oldu (Türkler asilime oldular).

 • Türkler, göç ettikleri her yerde askeri ve devlet yönetimi konularında büyük örnek oluşturdular, herkesi kendilerine hayran bıraktılar.

 • Birçok yeni Türk devleti kuruldu.  (Avrupa Hun devleti, Avarlar, Macarlar, Bulgarlar…)

 • Türklerin çok geniş alanlara yayılması ve birçok devlet kurmalarından dolayı Türk tarihinin bütün halinde incelenmesi bir hayli zorlaştı.

 

 

Türkler Orta Asya’dan nerelere göç etti


Orta Asya; Batıda Hazar Denizi, Kuzeyde Sibirya, Doğuda Kingan dağları, Güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer alır.


Batıya göç edenler: Batıya göç edenler Hazar deniziyle karşılaşmışlardır. Bir grup hazar denizinin kuzeyinden Avrupaya, bir grup ise Hazarın güneyinden Anadolu’ya göç etmiştir.


Kuzeye göç edenler: Kuzeye göç edenler Sibirya’ya göç etmiştir.


Doğuya göç edenler: Doğuya göç edenler Çine kadar gitmiştirler


Güneye göç edenler: Güneye göç eden Türkler ise Hindistana kadar gitmişlerdir.

Sevimli köpek yavrusu

Orta Asya Türk Göçleri Özeti

Orta Asya Türk Göçlerinin Nedenleri:

 • Kötü Coğrafi etkenler ve Salgın hastalıklar

 • Dış güçlerin baskısı.

 • Bağımsızlık düşüncesi

 • Cihan hâkimiyeti

Orta Asya Türk Göçlerinin Sonuçları:

 • Türk kültürü farklı bölgelere yayıldı.

 • Yeni Türk devleri kuruldu

 • Türk tarihinin bütün halinde incelenmesi zorlaştı.

Çapa 2
Çapa 3

Orta Asya Türk Göçleri Soruları

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya’dan farklı bölgelere göç etmesinin nedenlerindendir?

 

A) Türklerin dinlerini yaymak istemeleri

B) Türklerin atı kullanmaları

C) Türk tarihinin bütün halinde incelenmesi zorlaştı

D) Cihan hâkimiyeti

E) Birçok yeni Türk devleti kuruldu

Çözüm:Orta Asya Türk göçlerinin ne nedenleri arasında nede sonuçları arasında “Türklerin dinlerini yaymak istemeleri” ya da “atı kullanmaları” yoktur (at sadece göç etmelerini kolaylaştırmıştır). “Türk tarihinin bütün halinde incelenmesi bir hayli zorlaşması” ve “Birçok yeni Türk devleti kurulması” Orta Asya Türk göçlerinin sonuçlarındandır. Cihan hâkimiyeti ise Orta Asya göçlerinin nedenlerindendir. Cevap: D

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya’dan farklı bölgelere göç etmesinin nedenlerinden değildir?

 

A) Yeni Türk devletleri kuruldu

B) Nüfus artışı

C) Çin ve Moğol baskıları

D) Cihan hâkimiyeti düşüncesi

E) Olumsuz iklim koşulları

Çözüm:  "Yeni Türk devletleri kurulması" Türklerin Orta Asya’dan göç etmesini nedenlerinden değil Sonuçlarındandır.   Cevap: A

Soru:

I.   Cihan hâkimiyeti

II.  Otlakların yetersiz kalması

III. Çin ve Moğol baskıları


Yukarıdakilerden hangileri Türklerin Orta Asya’dan farklı bölgelere göç etmesinin Siyasi nedenlerindendir?

 

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I ve III

Çözüm:  “Otlakların yetersiz kalması” ekonomik nedenlerdendir. “Cihan hakimiyeti” ve “Çin ve Mogol baskısı” siyasi nedenlerdendir.  Cevap: E

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya’dan farklı bölgelere göç etmesinin sonuçlarından değildir?

 

A) Türklerin Sosyal ve Siyasi yapılarında değişme meydana geldi

B) Yeni Türk devletleri kuruldu

C) Türkler geniş alanlara yayıldı

D) Salgın hastalıklar yaşandı

E) Türk tarihinin bütün halinde incelenmesi zorlaştı

Çözüm:Salgın hastalıklar yaşanması Türklerin Orta Asya’dan göç etmesini sonuçlarından değil Nedenlerindendir. Cevap: D

bottom of page