top of page
Çapa 1

Macarlar Hakkında

Fin-Ugur kavimler ile On-Ogur Türkleri birbiriyle etkileşime girmesi sonucu Macar toplumu ortaya çıkmıştır. Macarlar 9. Yüzyılda Peçeneklerin baskısıyla batıya göç ederek Avrupa topraklarında devletlerini kurmuşlardır.


Macarlar Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyip milli kimliklerimi tamamen unutmuşlardır. İlerleyen zamanlarda Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ettiler.


Tarihte bilinen ilk ve en önemli hükümdarı Arpad dır.

Almanlarla mücadele içine girip Balkanların Almanlaşmasına mani olmuşlardır. Aynı zamanda Slavlarla ve Rumlarla mücadele içine girmişlerdir. Slavların birleşmesine engel olmuşlardır.


Macarlar yönetim biçimini zamanla değiştirerek krallık sistemine dayanan yönetim biçimine geçtiler


Dünya tarihinde önemli bir yeri olan İlk Türkoloji Enstitüsü; Macaristanın bir şehri olan Budapeşte’de Macarlar tarafından açılmıştır. (1870 yıllında)


 Not: Macarlar Türk tarihi ve Türk diliyle alakalı ilk araştırmaları yapan Türk topluluğudur.

 

1526 yılında Mohaç Muharebesi ile Osmanlı devletinin hâkimiyeti altına girdiler.

Sevimli köpek yavrusu

Macarlar Özeti

Macarlar tarihte ilk Türkoloji Enstitüsünü kurdular. (1870 yıllında)


İlk hükümdarları Arpaddır.


Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen ilk ve tek Türk devletidir.  Balkanların Almanlaşmasını engellemişlerdir.

Çapa 2
Çapa 3

Macarlar Sorulari

Soru: İlk Türk devletlerinden olan Macarların, ilk hükümdarı olarak kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A) Balamir

B) Arpad

C) Bayan Han

D) Baga Tarkan

E) Bumin Kağan


Çözüm: Balamir,Avrupa Hun devletinin; Bayan Han, Avarların; Bumin Kağan, I.Köktürk devletinin; Baga Tarkan, Türgişlerin kurucularıdır. Soruda sorulan Macarların İlk hükümdarı ve kurucu olarak bilinen kişi Arpad dır. Cevap: B

Soru: Aşağıda verilen devletlerden hangisi İlk Türkoloji Enstitüsünü kurdu?      


A) Kumanlar

B) İskitler

C) Macarlar

D) Uzlar

E) Bulgarlar


Çözüm:  İlk Türkoloji Enstitüsünü Macarlar kurdu.  Macarlar; Türkoloji Enstitüsünü Macaristan’ın bir şehri olan Budapeşte’de kurmuştur. Cevap: C

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Macarlar hakkında doğru bir bilgidir?

                       

A) İlk hükümdarı Balamir’dir.

B) Orta Asya’da kurulmuştur

C) Musevilik dinine girmişlerdir.

D) İlk Türkoloji Enstitüsünü kurdular

E) İlk Türk devletidir.

Çözüm: Balamir Kağan Avrupa hun devletinin ilk hükümdarıdır, Macarların ilk hükümdarı olarak kabul edilen kişi Arpaddır.  Macarlar Orta Asya’da değil Avrupa’da kurulmuştur. Dinlerin değiştirip Musevi olan devlet Hazarlardır, Macarlar Hristiyan olmuşlardır.  İlk Türk devleti Asya Hun devletidir.  Macarlar D şıkkında verildiği gibi Türkoloji Enstitüsünü kurmuştur.  Cevap: D

Soru:  

I. Balkanların Almanlaşmasını önlediler

II. Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimsediler

III. Krallık sistemine dayanan yönetim biçimine

Yukarıdakilerden hangileri İlk Türk devletlerinden olan Macarların özelliklerindendir?

 

A) Yalnız II

B) I ve II

C)I ve III

D) II ve III

E) I , II ve III

Çözüm: Soruda verilenlerin hepsi doğrudur. Macarlar; Balkanların Almanlaşmasını önlemişlerdir, Hristiyanlığın Katolik mezhebine geçmişlerdir ve Krallık sistemine dayanan yönetim şeklini benimsemişlerdir. Cevap: E

bottom of page