top of page
Çapa 1

Kumanlar Hakkında

Kıpçaklar Sarışın ve renkli gözlüdürler. Zaten Kuman;  Sarı, Sarı saçlı anlamlarındadır.

İlk başta Balkaş gölü çevresinde yaşayan Kıpçaklar; Karahitayların (Bir Moğol devleti) baskısı sonucu Karadeniz’in kuzeyine yerleşmişlerdir.


Not: Kumanların Karadeniz’in kuzeyinde yaşadıkları bölgeler  “Deşti Kıpçak (Kıpçak Bozkırları)”  ismiyle anılmaktadır.


Kumanlar Rusların güneye inmesini engellemişlerdir.

Moğolların ilerleyişiyle Kıpçakların bir kısmı Doğu Avrupa ya göç etmiş bir kısmı da Altın Orda devletinin egemenliği altına girmiştir. Doğu Avrupa’ya göç eden Kıpçaklar Hristiyanlığı benimsemiş. İlerleyen zamanlarda da Peçeneklere son vermiştir.


Altın Orda (Bir Moğol devleti) devletinin egemenliği altına giren Kıpçaklar ise Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. (Altın Orda Devletinin kurulmasında etkili olmuşlardır)  İlerleyen zamanlarda Mısıra götürülen Kumanlar Eyyubi ve Memluk devletlerinin yönetim kademelerinde ve ordularında görev almıştır.

 

Not: Kumanların Oğuzlarla yaptıkları savaşlar Oğuzlara ait olan Dede Korkut hikâyelerinde anlatılmaktadır. Aynı zamanda Ruslarla yaptıkları mücadeleler ise Ruslara ait İgor Destanında uzunca anlatılmıştır.

 

Farsça-Türkçe-Latince bir sözlük (lügat) olan “Codex Cumanicus” Kıpçaklara ait önemli bir eserdir. Bu sözlük 2 ciltten meydana gelmektedir. Günümüzde bu sözlük İtalya’nın Venedik şehrindeki San Marko Kütüphanesinde bulunmaktadır. 

Sevimli köpek yavrusu

Kumanlar Özeti

Kıpçakların Yaşadıkları bölgelere  Deşti Kıpçak ismi verilmiştir.


Rusların güneye inmesini engellemişlerdir


Eyyubi ve Memluk devletlerinin özellikle askeri kanadında görev almışlardı


Codex Cumanicus isminde sözlükleri vardır.


Kumanlar Dede korkut hikayeleri ve Rusların İgor destanına konu oldular

Çapa 2
Çapa 3

Kumanlar Soruları

Soru: Dede korkut hikâyelerine ve İgor Destanına konu olan Peçeneklere son veren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

                       

A) Hazarlar

B) Uygurlar

C) Kıpçaklar

D) Avrupa Hun

E) Oğuzlar

Çözüm: Dede korkut hikâyelerine ve İgor Destanına konu olan Peçeneklere son veren Türk devleti Kıpçaklardır. (Kumanlardır).  Cevap: C

Soru: 

I. yaşadıkları bölgelere Deşti Kıpçak denir

II. Kutluk devletini yıkmışlardır

III. Eyyubi ve Memluk ordularında görev almışlardır

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kıpçakların (Kumanların ) özelliklerindendir?


A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  I, II ve III

Çözüm: Kumanların yaşadıkları bölgeye Deşti Kıpçak denir ve Kumanlar Eyyubi, Memluk ordularında görev almışlardır. Fakat Kutluk devleti (II. Köktürk devleti) Karluklar, Basmiler ve Uygurlar tarafından yıkılmıştır.   Cevap: C

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Kumanların özelliklerindendir?

                       

A) İstanbullu kuşatmışlardır

B) Musevilik dinin benimsemişlerdir.

C) İlk Kâğıt parayı kullanan Türk devletidir.

D) Rusların güneye inmesini engellemişlerdir.

E) Üzengiyi Avrupa’ya taşımışlardır

Çözüm:  Üzengiyi Avrupa’ya Avarlar ve Hunlar taşımıştır. Türklerde İlk Kağıt parayı Uygurlar kullanmıştır. Museviliği benimseyen tek Türk devleti Hazarlar dır. İstanbullu kuşatan Türk devleri Avarlar, Bulgarlar, Çaka beyliği ve Osmanlı devletidir.  Seçeneklerde verildiği gibi Kumanlar (Kıpçaklar) Rusların güneye inmesini engellemişlerdir.  Cevap: D

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Kıpçaklar hakkında doğru bir bilgi değildir?

                       

A) Altın Orda devletinin (Bir Moğol devleti)Türkleşmesini sağladılar

B) Codex Cumanicus isminde 2 ciltlik bir sözlükleri vardır.

C) Manas destanına konu olmuşlardı.

D) Peçeneklere son vermişlerdir.

E) Hristiyanlığı benimsemişlerdir.

Çözüm: Kıpçaklar (Kumanlar) Manas destanına konu olmamıştır. Kıpçaklar Dede korkut hikâyeleri ve İgor destanına konu olmuştur. Manas destanı Kırgızlara ait dünyanın en uzun destanıdır. Cevap: C

bottom of page