top of page
Çapa 1

Kimekler Hakkında

Kimekler İlk defa, 7. Yüzyıl da Altay dağlarının Kuzey batısı ile İrtiş Irmağının arasında Göktürk devletinin egemenliği altında yaşamışlardır. Kimekler; 8.Yüzyılda (744 yılında) II. Köktürk devletinin yıkmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bağımsızlıklarını kazanan Kimekler uzun bir süre bağımsızlıklarını korudular.

Kimekler yaşadıkları yeri 11 bölgeye ayırmıştır. Kimekler daha sonra her bölgenin başına Tutug ismi verilen valiler atamışlardır. Tutugların Kimeklerde önemli bir yeri vardı. Kimekler; Tutugları Hakan soyundan olan kişiler arasından seçmekteydi.  11. yüzyılda Kıpçakların boyunduruğu altına girmişlerdir.

Sevimli köpek yavrusu

Kimekler Özeti

İlk başta Köktürk daha sonrada Kıpçakların egemenliği altında yaşamak zorunda kalmışlar.


Valililerine Tutug ismi verilmekteydi

Çapa 2
Çapa 3

Kimekler Sorulari

Soru: Kimekler hangi devletin yıkılmasıyla bağımsızlığına kavuşmuştur?

                       

A) Uygurlar

B) Kıpçaklar (Kumanlar)

C) II. Köktürk (Kutluk)

D) Sabirler

E) Tabgaçlar

Çözüm: II. Köktürk devleti hakimiyeti altında yaşayan Kimekler; II. Köktürk devletinin yıkılması  sonunda bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır.  Cevap: C

Soru: Kimekler devletlerini 11 bölgeye bölüp her bölgesine bir vali atamamışlardır. Kimeklerin  atadıkları bu valiye ne isim verilmekteydi?

                       

A) Kurultay

B) Aygucu

C) Kut

D) Tutug

E) Tudun

Çözüm:  Kurultay; İslamiyet öncesi Türklerde devlet işlerinin görüldüğü meclistir. Aygucu; İslamiyet öncesi Türklerde vezire karşılık gelir, Han yokken meclise başkanlık yapar. Kut; Hakanlara devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır. Tudun; İslamiyet öncesi Türklerde vergi memurudur. Kimekler devletlerini 11 bölgeye bölüp her bölgesine atadıkları valiye ise Tutug denmekteydi Cevap: D

Soru: İlk Türk devletlerinden biri olan Kimekler, ilk başlarda  nerede yaşamaktaydı?

                       

A) Ötüken'de

B) Altay dağlarının Kuzeyi ile İrtiş Irmağının arasında

C) Hazar denizi kıyalarında

D) Ural dağları civarında

E) Karadeniz'in kuzeyinde

Çözüm: Kimekler ;  II. Köktürk devletine bağlı bir şekilde  Altay dağlarının Kuzeyi ile İrtiş Irmağının arasında yaşamıştır. Cevap: B

Soru: Aşağıdaki verilen devletlerden hangisi ilk Türk devletlerinden bir tanesidir?

                       

A) Büyük Sekçuklu devleti

B) Tolunoğulları

C) Altın Orda devleti

D) Karahanlılar

E) Kimekler

Büyük Sekçuklu devleti, Tolunoğulları, Altın Orda devleti ve Karahanlılar ilk Müslüman Türk devletlerindendir.  Kimekler, ilk Türk devletinden biridir. Cevap: E

bottom of page