top of page
Çapa 1

Kavimler Göçü ve Sonuçları Hakkında

Kavimler Göçü (375)

Asya Hun devleti parçalanmasından sonra; Çin ve Moğol baskılarıyla baş edemeyen Kuzey Hunları başında bulunan Balamir ile birlikte Hazar ve Kara denizin kuzeyinden Avrupa’ya doğru göç etmiştir. Hunlar göç sırasında karşılarına çıkan ve birçoğu Germen olan devletleri (Gepitler, Saksonlar, Vandallar, Franklar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Burgondlar vb.) yenerek yerlerinden etmiştir. Yenilen germenler Roma topraklarına göç etmiştir. Dünya tarihinde bu büyük göç dalgası “Kavimler Göçü” olarak isimlendirilmiştir. Balamir başlatmış olduğu bu göç dalgası 375 yılında (IV. Yüzyılda) başlamıştır ve 600 lü yıllara kadar sürmüştür.

Kavimler Göçünün Sonuçları

Kavimler göçünün Siyasi, Dini, Sosyal ve Kültürel Sonuçları olmuştur.

 • Kavimler göçüyle Roma imparatorluğu;  Batı Roma imparatorluğu ve Doğu Roma imparatorluğu(Bizans) olmak üzere ikiye ayrıldı. (395 yılında).


Not: Batı Roma Hristiyanlığın Katolik (başında Papa vardır) mezhebindendir, Doğu Roma Ortodoks (başında Patrik vardır) mezhebindendir.


 • 476 yılında Batı Roma imparatorluğu yıkıldı.

 • Kavimler göçüyle İlk Çağ bitti, Orta Çağ başladı.

 • Balamir önderliğinde Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.(Kavimler göçünün Türk tarihi açısından en önemli sonucudur)

 • Kavimler göçüyle Avrupa’da feodalite(derebeylik)  rejimi ortaya çıktı. (Orta çağ boyunca feodalite sürmüştür)


Not: Feodalite toprağa dayanan bir yönetim sistemidir. Feodalite; Askeri ve siyasi ayağı bulunan, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan senyörler ( derebeyleri ) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı vassal (halk) sınıfının bulunduğu idari düzene denir.

 • Avrupa’da şövalyelik ortaya çıktı.( şövalye Orta Çağ Avrupa'sında özel eğitimle yetişmiş, soylu, atlı savaşçıdır)

 • Kilise ve papalık güçlendi. Kavimler göçüyle Hristiyanlık dünyada yayıldı. (Özelikle Kuzey Avrupa’da)

 • Skolastik düşünce ortaya çıktı. ( Skolastik düşünce kilisenin öğrettiği düşünceleri kapsayan değiştirilemeyecek değiştirilmesi bile gündeme getirilemeyecek fikirler demektir. Örneğin eskiden dünya düz sanılıyordu kilise bu düşünceyi savunuyor başka düşünceyi kabul etmiyordu)

 • Avrupa`nın etnik yapısı değişti.  Bugünkü Avrupalı devletlerin temeli atıldı.          

 • Akdeniz ve okyanus kıyılarında nüfus arttı.

 • Türklerin Avrupa’ya ayak basmasıyla Türk kültürü Avrupa’ya ilk defa geldi. Avrupalılar Türk kültünü tanıdı bazı konularda Türkler den etkilendi. Avrupalılar özellikle askeri konularda Türklerden etkilendi. Pantolon ve ceket Avrupa’da giyilmeye başlandı.

Sevimli köpek yavrusu

Kavimler Göçü Özeti

Asya Hun devleti parçalanmasından sonra Kuzey Hunları başında bulunan Balamir ile birlikte Hazar ve Kara denizin kuzeyinden Avrupa’ya doğru göç etmiştir. Balamir’in başlattığı göç dalgasına Kavimler Göçü denir.


Kavimler Göçünün Sonuçları Özet

 • Kavimler göçüyle Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı. Batı Roma 476 da yıkıldı.

 • İlk Çağ bitti, Orta Çağ başladı.

 • Avrupa Hun Devleti kuruldu.

 • Avrupa’da feodalite(dere beylik)  rejimi ortaya çıktı.

 • Kilise ve papalık güçlendi.  Skolastik düşünce ortaya çıktı.

 • Hristiyanlık yayıldı.

 • Avrupalılar Türk kültünü tanıdı bazı konularda Türkler den etkilendi.

Çapa 2
Çapa 3

Kavimler Göçü Soruları

Soru: Aşağıdakilerden hangisi 375 yılında yaşanan Kavimler Göçü`nün Sonuçlarından biri değildir?

 

A) Hristiyanlık dünyada yayıldı.

B) Klise güçlendi

C) Orta Çağ bitti, Yeni Çağ başladı.

D) Feodalite(derebeylik)  rejimi ortaya çıktı.

E) Bugünkü Avrupalı devletlerin temeli atıldı.

Çözüm:  Kavimler Göçü`nün sonucunda İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır. Cevap: C

Soru: Türkler Avrupa’ya ilk defa hangi hükümdar zamanında ayak basmıştır?

 

A) Teoman

B) Metehan

C) Atilla

D) Balamir

E) Uldız

Çözüm: Türkler Avrupa’ya ilk defa kavimler göçüyle birlikte Balamir önderliğinde ayak basmıştır.(Türkler Anadolu’ya ise ilk defa Avrupa Hun devleti hükümdarı Uldız zamanın da ayak basmıştır.) Cevap: D

Soru: Aşağıdakilerden hangisi 375 yılında yaşanan Kavimler Göçü´nün Sonuçlarından biri değildir?

 

A) Roma imparatorluğu kuruldu.

B) Skolastik düşünce ortaya çıktı

C) Kilise güçlendi

D) Avrupalı devletler Türklerden etkilendi

E) Avrupa Hun devleti kuruldu

Çözüm: Kavimler Göçü`nün sonucunda Roma imparatorluğu kurulmamış tem tersi Roma imparatorluğu yıkılarak Batı Roma ve Doğu Roma olarak ikiye ayrılmıştır. Cevap: A


Soru: Aşağıdakilerden hangisi IV. Yüzyılda yaşanan Kavimler Göçü`nün Sonuçlarından biri değildir?

 

A) Feodalite rejimi ortaya çıktı.

B) Avrupa’da şövalyelik ortaya çıktı.

C) Kilise zayıfladı

D) Avrupalı etnik yapısı değişti

E) Avrupa’da Pantolon ve ceket giyilmeye başladı.

Çözüm:  Kavimler Göçü`nün sonucunda Kilise zayıflamadı tem tersi Kilise ve papalık güçlenmiştir. Diğer seçeneklerde verilen bilgiler doğrudur. Cevap: C

bottom of page