top of page
Çapa 1

Karluklar Hakkında

Müslümanlardan etkilenen Karluklar dinlerini değiştirip İslamiyet’i kabul ettiler. Böylelikle Tarihte İslamiyet’i kabul eden ilk Müslüman Türk topluluğu Karluklar olmuş oldu.


Hatırlatma: İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti İtil (Volga) Bulgarlarıdır.


Karluklar; 766 yılında Türgişlerin siyasi varlığına son vermiştir.


Bir Türk topluluğu olan Karluklar kısa bir süre başkenti Balasagun olan devletlerini kurmuştur.

 

Karluklar 840 yılında Karahanlı Devletinin kurulmasında büyük rol oynamıştır. Karahanlı devleti Orta Asya da Kurulan ilk Müslüman Türk devletiydi.


Karluklar 12. Yüzyılda Moğol hâkimiyeti altına girdiler.  Karluklar; Moğol hükümdarı Cengiz hana itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğudur.


Hatırlatma: Moğol hükümdarı Cengiz hana itaat eden ilk Türk devleti Kırgızlardır.

Müslümanlardan etkilenen Karluklar dinlerini değiştirip İslamiyet’i kabul ettiler. Böylelikle Tarihte İslamiyet’i kabul eden ilk Müslüman Türk topluluğu Karluklar olmuş oldu.


Hatırlatma: İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti İtil (Volga) Bulgarlarıdır.


Karluklar; 766 yılında Türgişlerin siyasi varlığına son vermiştir.


Bir Türk topluluğu olan Karluklar kısa bir süre başkenti Balasagun olan devletlerini kurmuştur.

 

Karluklar 840 yılında Karahanlı Devletinin kurulmasında büyük rol oynamıştır. Karahanlı devleti Orta Asya da Kurulan ilk Müslüman Türk devletiydi.


Karluklar 12. Yüzyılda Moğol hâkimiyeti altına girdiler.  Karluklar; Moğol hükümdarı Cengiz hana itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğudur.


Hatırlatma: Moğol hükümdarı Cengiz hana itaat eden ilk Türk devleti Kırgızlardır.

Sevimli köpek yavrusu

Karluklar Özeti

Karluklar İslamiyet’i kabul eden ilk Müslüman Türk boyudur.


Moğol hükümdarı Cengiz hana itaat eden ilk Müslüman Türk boyudur.


Karluklar ; Karahanlı devletinin kurulmasında katkısı olmuştur.

Çapa 2
Çapa 3

Karluklar Soruları

Soru: Karluklar Aşağıda verilen hangi devleti yıkmışlardır?

 

A) Avrupa Hun Devleti

B) Türgişlerin

C) Hazarlar

D) Avarlar

E) Macarlar

Çözüm: Karluklar Türgişleri (Türgeşleri ) yıkmıştır. Karluklar aynı zamanda Basmirler ve Uygurlarla birlikte  Kutluk (2.Köktürk) Devletinin yıkılmasında etkili olmuştur. Cevap: B

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Karluklar için söylenemez?

 

A) Karahanlı devletinin kurulmasında rol oynamışlardır

B) Türgişleri yıkmışlardır

C) İslamiyet’i kabul etmişlerdir

D) Kurucuları Teoman’dır

E) Moğollara itaat eden ilk Müslüman Türk boyudur

Çözüm:  Teoman; Asya Hun devletinin kurucusudur. Diğer seçeneklerde Karluklar hakkında verilen bilgiler doğrudur.  Cevap: D

Soru: 

I. İslamiyet’i kabul eden ilk Müslüman Türk boyudur.

II. Kağıt parayı kullanan ilk Türk devletidir

III. Karahanlı devletinin kurulmasında büyük katkıları olmuştur

 

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Karlukların özelliklerindendir?


A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

Çözüm: Karluklar; Türklerde ilk defa İslamiyeti kabul eden ve Karahanlı devletinin kurulmasına katkı sağlayan boydur. Fakat Türklerde Kağıt parayı ilk defa kullanan devlet Uygur devletidir. Cevap: D

Soru: 

I. Türgişleri yıkmışlardır

II. Başkenti Balasagun olan bir devlet kurmuşlardır.

III. Manas isminde destanları vardır.

 

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Karlukların özelliklerinden değildir?


A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I , II ve III

Çözüm: Karluklar Türgişleri yıkmıştır ve başkenleri Balasağun olan devlet kurmuşlardır. Fakat Manas Destanı Karluklara ait değildir. Manas destanı Kırgızlara ait bir destandır. Cevap: C

bottom of page