top of page
Çapa 1

Bulgarlar Hakkında

Asya Hun devletinin yıkılmasından sonra Karadeniz’in kuzeyine gelen bazı Hun Türkleri ile Ogur Türklerinin birbiriyle etkileşime girip birbiriyle karışmasıyla Bulgarlar oluş­muştur. Zaten Bulgar kelimesi karışmak anlamındadır. Büyük Bulgar devleti; 6. Yüzyılda Kubrat tarafından Kafkasların Kuzey tarafında kurulmuştur. Bulgarlara Hazarlar tarafında parçalandılar. İlerleyen zamanlarda İtil (Volga) Bulgarları ve Tuna Bulgarları olarak 2 farklı devlet kurmuşlardır.


1) Volga (İtil ) Bulgarları


680 yılında Otuz Ogurlar tarafından Bulgar şehri başkent yapılarak kurulmuştur. 922 yılında Almış Han döneminde İslamiyet ile tanımışlardır. İslamiyet hakkında daha iyi bilgiler edinmek amacıyla Abbasi devletinden danışmanlar talep etmişlerdir. Abbasi devletinden gelenler arasında ünlü seyyah “İbni Fadlan” da yer almaktaydı. İtil Bulgarları 1237 yılında Al­tın Orda Devleti (Moğol devletlerinden biri ) tarafından yıkılmıştır. İtil Bulgarları İslamiyet’i kabul etmiş ilk Türk devletidir.


Hatırlatma:İslamiyet’i kabul etmiş ilk Türk topluluğu Karluklardır.

Orta Asya’da İslamiyeti kabul etmiş İlk Türk Devleti Karahanlı devletidir.

2) Tuna Bulgarları


Tuna Bulgarları 679 yılında Asparuh  tarafından kurulmuştur. Kurum Han dönemi devletin en parlak dönemi olmuştur.   Tuna Bulgarları 814 yılında Kurum Han döneminde İstanbullu kuşatmışlardır. Tuna Bulgarlarının Slavlarla da mücadeleleri olmuştur.  864 de Boris Han döneminde dinlerini değiştirip Hristiyanlığa geçmişlerdir.  Hristiyanlığı devletin resmi dini yapmışlardır. Tuna Bulgarları hükümdar Simeon dan itibaren Han unvanı yerine  Çar unvanı kullanmaya başladırlar( Tuna Bulgarları Türklerde ilk defa  Çar unvanı kullanan devlettir.) 


Hatırlatma: İstanbul’u kuşatan diğer Türk devletleri; Avarlar (ilk), Çaka beyliği ve Osmanlı devletidir.


Şan kızı destanı Bulgarlara ait önemli bir destandır.

Sevimli köpek yavrusu

Bulgarlar Özeti

Büyük Bulgar devleti Kubrat tarafından kuruldu daha Sonra Hazarlar tarafından parçalandı ve 2 farklı devlet olarak ortaya çıktı.


Volga (İtil) Bulgarları; Almış Han döneminde İslamiyeti kabul ettiler. (İslamiyeti kabul etmiş İlk Türk devleti.)


Tuna Bulgarları; Boris Han döneminde Hristiyanlığı kabul ettiler. Simeon döneminden itibaren Çar unvanını kullandılar. Tuna Bulgarları aynı zamanda İstanbul'u kuşatan devletlerden biridir.

Çapa 2
Çapa 3

Bulgarlar Sorulari

Soru: İlk Türk devletlerinden olan Büyük Bulgar devletinin kurucusu kimdir?

 

A) Kubrat Han

B) Asparuh  Han

C) Kurum Han

D) Boris Han

E) Simeon

Çözüm:  Asparuh Han , Kurum Han, Boris Han ve Simeon; Tuna Bulgarlarının Hükümdarlarından dır. Büyük Bulgar devletinin kurucusu Kubrat Handır. Cevap: A

Soru: İlk Türk devletlerinden olan Volga (İtil ) Bulgarları Hangi hükümdar zamanında İslamiyeti kabul ettiler?

 

A) Asparuh  Han

B) Almış Han

C) Kurum Han

D) Boris Han

E) Simeon


Çözüm: Volga (İtil ) Bulgarları İslamiyeti Almış Han zamanında kabul ettiler. Diğer öncüllerde verilenler Tuna Bulgarlarının hükümdarları dır. Tuna Bulgarlarının hükümdarından Asparuh  Han devletin kurucusu, Kurum Han İstanbul'u kuşatan, Boris Han Hristiyanlığı devlet dini yapan, Simeon  çar unvanını kullanan hükümdarları dır. Cevap: B

Soru: İlk Türk devletlerinden olan Volga (İtil ) Bulgarlarına İslamiyeti tanıtmak için gelen İbni Fadlanı hangi devlet göndermiştir?

 

A) Emeviler

B) Karahanlılar

C) Gazneliler

D) Abbasiler

E) Tolunoğulları


Çözüm: Volga (İtil ) Bulgarlarına  Gönderilen heyet içinde olan İbni Fadlan  Abbasi devleti tarafından gönderilmiştir. İbni Fadlan;  Rihle isimli seyahatnamesinde bu ziyaretten bahsetmiştir.    Cevap: D

Soru: İlk Türk devletlerinden olan Tuna Bulgarlarının  kurucusu ile Çar unvanını kullanan hükümdarları kimdir?

 

A) Asparuh  - Boris

B) Simeon - Kurum

C) Asparuh  - Kurum

D) Simeon – Boris

E) Asparuh  - Simeon

Çözüm: Tun Bulgarlarının kurucusu Asparuh Han,  Çar unvanını kullanan ise Çar Simeon dur. Cevap: E

bottom of page