top of page
Çapa 1

Eftalitler Hakkında

Eftalitler, Ak Hunlar olarak da anılmaktadır.

Eftalitler (Ak Hunlar) Asya Hun devletinin devamı sayılan devletlerden biridir. Büyük (Asya) Hun devleti yıkıldıktan sonra Hunların bir kısmı 350’li yıllarda Afganistana göç etmişlerdir. Afganistan ve topraklarında Eftalitler (Ak Hunlar) devletini kurmuşlardır. Eftalitler zamanla hâkimiyet alanlarını kuzey Hindistan’a kadar genişletmişlerdir.

480 yıllarında İran’da Sasani devletinin içinde büyük bir isyan çıkmıştır. Mazdek adındaki bu isyanın bastırılmasında Ak Hunlarının (Eftalitlerin) büyük katkıları olmuştur. Sasanilere Mazdek isyanını bastırmada yardım etmeleriyle Eftalitlerin Sasaniler üzerindeki etkileri artmıştır.


Eftalitler epey güçlenerek ipek yolu üzerinde söz sahibi olmuştur. Göktürkler, Eftalitlerden epey rahatsız olmuştur. İpek yoluna hâkim olmak isteyen Göktürkler, Sasanilerinde desteğini alarak Ak Hunları (Eftalitler) yıkmışlardır. Ak Hunların topraklarını Göktürkler ve Sasaniler birlikte paylaşılmışlardır.

Sevimli köpek yavrusu

Eftalitler Özeti

Eftalitler (Ak Hunlar) Sasanilerde çıkan büyük Mazdek isyanını bastırmışlardır.

Göktürk ve Sasanilerin ortak sardıları sonucunda Eftalitler yıkılmıştır.  

Göktürklerin Eftalitleri yıkma sebebi İpek yoluna hakim olmayı istemeleriydi.

Çapa 2
Çapa 3

Eftalitler Soruları

Soru: Eftalitler (Ak Hunlar) hangi iki devletin sardıları sonucu tarih sahnesinden silinmiştir?


A) Asya Hun devleti - Karluklar

B) Sasaniler - Kimekler

C) Sasaniler - Asya Hun devleti

D) Göktürkler - Sasaniler

E) Göktürkler - Asya Hun devleti

Çözüm: Eftalitler (Ak Hunlar) Göktürkler ve Sasanilerin iş birliği sonucunda yıkılmıştır. Cevap: D

Soru: Eftalitler (Ak Hunlar) tarafından bastırılan  Mazdek isyanı hangi devlet içinde çıkmıştır?


A) Uygurlar

B) Sasaniler

C) Göktürkler

D) Sibirler

E) Karluklar

Çözüm: Eftalitler tarafından bastırılan büyük Mazdek isyanı Sasaniler içinde çıkmış bir isyandır.  Cevap: B

Soru: Göktürk devletinin, Eftalitlere (Ak Hunlar) sardırıp yıkma sebebi nedir?


A) Cihat düşüncesine sahip olmaları

B) Eftalitlerin madenlere sahip olmayı istemeleri

C) Kürk yoluna hâkim olmayı istemeleri

D) Eftalitlerin isyanlar çıkarması

E) İpek yoluna hâkim olmayı istemeleri

Çözüm: Göktürklerin, Eftalitlere (Ak Hunlar) sardırıp yıkma nedeni, ipek yoluna hakim olmayı istemeleridir. Cevap: E

Soru: Eftalitler (Ak Hunlar) nerede kurulmuş bir devlettir?


A) Mısır

B) Sibirya

C) Afganistan

D) Ötüken

E) Karabalsagun

Çözüm:  Eftalitler (Ak Hunlar) ilk başta Afganistan göç edip devletlerini kurmuşlardı. Zamanla sınırlarını kuzey Hindistan’a kadar genişletmişlerdir. Cevap: C

bottom of page