top of page
Çapa 1

Başkırtlar Hakkında

Başkırtların soyu Kıpçak Türklerine dayandığı bilinmektedir. Orta Asya’da Ural Dağları civarında yaşayan Başkırtlar 13. Yüzyılda Moğol devleti olan Altın Orda devletine bağlı hale gelmiştir. Altın Orda devletinden etkilenen Başkırtlar dinlerini değiştirip İslamiyet’i benimsediler. İslamiyetin etkisiyle  milli kimliklerini kısmen de olsa kaybettiler. Başkırtlar 17. yüzyılda Rusya’ya bağlı hale geldiler. 1730-1740 yılları arasında Rusya'ya karşı gelerek bağımsızlıkları için mücadele etmişlerdir. Mücadele girişimleri sonuçsuz kalmıştır, taki 1917 ye kadar. 28 Kasım 1917  de özerklik kazanan Başkırtlar Günümüzde Rusya federasyonuna bağlı bir şekilde Başkurdistan bölgesinde varlıklarını sürdürmektedirler (Başkurdistan bölgesinin merkezi Ufa dır )

Büyük seyyah İbni Fadlan Seyahatnamesinde Başkırtlardan bahsetmiştir.

Sevimli köpek yavrusu

Başkırtlar Özeti

Başkırtlar Altın Orda devletine bağlı yaşarken dinlerini değiştirip İslamiyeti benimsediler.


Başkırtlar günümüzde Rusya'ya bağlı Başkurdistan bölgesinde varlıklarını sürdürmektedirler.

Çapa 2
Çapa 3

Başkırtlar Sorulari

Soru: Başkırtların (Başkurtlar) soyu aşağıda verilenlerden hangisine dayanır?

                       

A) Hazar Türkleri

B) Kıpçak Türkleri

C) Uygur Türkleri

D) Sabir Türkleri

E) Karluk Türkleri

Çözüm: Başkırtların (Başkurtların ) soyunun Kıpçak Türklerinden geldiği bilinmektedir.  Cevap: B

Soru: Başkırtların (Başkurtlar ) İslamiyeti hangi devlete bağlıyken kabul ettiler?

                       

A) Rusya

B) Eftalitler

C) Altın Orda

D) Türgişler

E) Kırgızlar

Çözüm: Başkırtların (Başkurtlar ) İslamiyet’i  Altın Orda devletine bağlıyken tanımış ve benimsemişlerdir. Cevap: C

Soru: Seyahatnamesinde Başkırtlardan (Başkurtlar) bahseden  ünlü seyyah kimdir?

                       

A) Biruni

B) İbni Heysem

C) İbni Rüşt

D) İbni Sina

E) İbni Fadlan

Çözüm: Seyahatnamesinde Başkırtlardan (Başkurtlardan ) bahseden  ünlü seyyah  İbni Fadlan dır. Cevap: E

bottom of page