top of page

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Soru Cevap

Image-empty-state.png

Kaşğarlı Mahmut'a göre Türk isminin anlamı nedir?Olgunluk ÇağıTürk milletinin ilk ana yurdu neresidir?Orta AsyaOrta asyanın en eski kültür merkezi neresidir?AnavTarihte bilinen ilk Türk topluluğu  kimdir?İskitler (Sakalar )Türkler İlk kez Anadolu’ya hangi hükümdar zamanında ayak basmıştır?Avrupa Hun devleti hükümdarı Uldız dönemindeTürk tarihinin ilk bağımsızlık ayaklanmasının adı nedir?Kürşat ayaklanmasıUygur devletini kuran hükümdar kimdir?Kutluk Bilge Kül Kağanİslamiyet’i kabul eden ilk Müslüman Türk boyu kimdir?KarluklarKendi adına para bastırmış ilk Türk hükümdar kimdir?Türgişlerin hükümdarı Baga TarkanPeçenekler ve Uzlar hangi devlette ücretli askerlik yapmışlardır?Bizans Devleti

Orta Asya'da demirin ilk kez işlendiği kültür merkezi nedir?KarasukAsya Hun devletine ve Köktürk devletine başketlik yapmış şehir neresidir?ÖtükenKavimler göçünü başlamasına neden olan ve Avrupa Hun devletini kuran hükümdar kimdir?BalamirTürk adını devlet ismi olarak  kullanan ilk Türk devleti kimdir?Göktürkler (Köktürkler)Uygur devleti hangi dine geçmeleriyle yerleşik hayat geçmiştir?Manihaizm diniİstanbul’u kuşatmış ilk Türk devleti kimdir?AvarlarHazar devletinde Müslüman kesimin başında bulunan kişilere ne denirlirdi?HazzMacarların İlk hükümdarları kimdir?Arpad
İslamiyeti kabul etmiş İlk Türk devleti kimdir?İtil (Volga)  BulgarlarıAkhunların diğer adı nedir?Eftalitler

Orta Asya'daki en gelişmiş kültür merkezi neresidir?TagarZiya Gökalp' göre Türk adı ne anlama gelmektedir?Kanun, nizam sahibiTürk tarihinde  ilk kez balbalı kim dikmiştirİskitler (Sakalar)Asya Hun devletinin en parlak dönemini yaşatan ve onluk sistemi bulan hükümdar kimdir?MetehanBumin Kağan tarafından kurulan, I. Köktürk devletinin en parlak dönemini yaşatan hükümdar kimdir?Mukan KağanUygurlar hangi devlet tarafından yıkılmıştır?KırgızlarAvarlar neyi Avrupa'ya taşımışlardır?ÜzengiTürgişlerin kurucusu kimdir?Baga TarkanMuseviliği benimseyen ilk ve tek Türk devleti kimdir?Hazarlar Sasani devleti içinde çıkan  ve Akhunlar tarafın bastırılan isyanın adı nedir?Mazdek isyanı

Orta Asya'da Türklere ait en eski kültür merkezi neresidir?Afanesyevoİskitlerin kadın hükümdarının ismi nedir?Tomris HatunOrta Çağın başlamasına neden olan olay nedir?Kavimler GöçüBizans devletiyle  Margus  Barışı ve  Anatolyus Antlaşmalarını yapan Hun hükümdarı kimdir?AtillaII.Köktürk Devletinin diğer adı nedir?Kutluk devletiTürklerde İlk defa kütüphaneler yapmış ve İlk defa Örgün eğitime geçmiş Türk devleti kimdir?Uygurlarİran Kaynakların da  Türk adı ne anlama gelmektedir?Güzel insanTürgişler, Emevilerin Orta Asya ya girmesine engel olarak neye sebep olmuşlardır?Orta Asyanın MüslümanlaşmasınaKıpçakların diğer ismi nedir?Kumanlar

Orta Asya'da altın ve tunç yapımı eşyaların rastlandığı kültür merkezi neresidir?Andronovaİskitler altın işlemeciliğinde çok iyi oldukları için hangi isimle anılmışlardır?Bozkırın KuyumcularıIslıklı oku keşfetmiş türk hükümdarı kimdir?Asya Hun devleti hükümdarı MetehanKutluk Kağan tahta hangi unvanla çıkmıştır?İlterişUygurların yönetim merkezi neresidir?KarabalgasunBayan Han tarafından kurulan Türk devleti kimdir?AvarlarÜcretli ordusu olan  ilk Türk devleti kimdir?HazarlarMalazgirt savaşında taraf değiştirerek Büyük Selçuklu devleti tarafına geçenler kimlerdir?Peçenekler ve UzlarTürk adı tarihte ilk defa hangi anlaşmada(belgede ) geçmiştir?Kuzey Şansi antlaşmasıİtil (Volga)  Bulgarları islamiyeti hangi hükümdar döneminde kabul ettiler?Almış HanÇin kaynakların da Türk isminin anlamı nedir?Miğfer

Orta Asya’da yerleşik hayat geçmiş ilk kültür merkezi nedir?KelteminerÜzengiyi bulan Türk topluluğu yada devleti kimdir?İskitler (Sakalar)Asya Hun devletinin kurucusu olarak bilenen hükümdar kimdir?Teoman(Tuman) “Cesur Kavimlerin Efendisi" ve "Tanrının Kamçısı”  olarak nam salmış hükümdar kimdir?Avrupa Hun devleti hükümdarı AtillaGöktürk devleti Sasaniler ile itifak kurup hangi devleti  yıkmışlardır?Akhunlarİlk defa Kâğıt para kullanan Türk devleti nedir?UygurlarCengiz Hana itaat etmiş ilk Türk devleti kimdir?KırgızlarCengiz Hana itaat eden ilk Müslüman Türk boyu kimdir?KarluklarKıpçakların Yaşadıkları bölgelere ne isim verilmekteydi?Deşti KıpçakHazar devletinin yaşadıkları döneme ne denilmekteydi?Hazar Barış ÇağıTuna Bulgarları hangi dini benimsemişlerdir?HiristiyanğıA. Wambery`e göre Türk  adının anlamı nedir?Türemek, Çoğalmak

bottom of page