top of page

Kürşad İhtilali

kursad-ihtilali

Kürşad İhtilali Nedir

Kürşad İhtilali Kısaca

I. Göktürk devleti 630 yılında yıkılıp dağılınca elli yıl sürecek Çin esareti başlamıştır. Türklerin birçoğu maalesef Çinlilere esir edilmiştir. Türkler Çinliler tarafından zulüm görmüş büyük zorluklar yaşamıştır..


Uzun süre Çin esaretinde olan Türkler bağımsızlıklarını kazanmak ve Köktürk devletini tekrar kurmak amacıyla birçok kez isyan girişiminde bulunmuştur. Kürşad ihtilali ( Kürşad ayaklanması) de bu ayaklanmalardan sadece bir tanesidir.


639 yılında Kürşad  ve otuz dokuz kahraman arkadaşı ; Çin hükümdarını ele geçirmek için çok güzel bir plan yapmışlardır. Kürşad ve otuz dokuz arkadaşı planlarını uygulamak için gece Sarayın dışında pusu kurup Çin hükümdarının saraydan çıkmasını beklemişler. Ama her şey planlandığı gibi gitmemiş o gün çok şiddetli bir yağmur yağdığı için Çin hükümdarı saraydan çıkmamış. Kürşad planının deşifre olup da Çinliler tarafından öldürülebileceğini ihtimalini düşündüğü için geri çekilmemiştir. Kürşad Planını değiştirip otuz dokuz arkadaşıyla birlikte Çin sarayına hücum etmiştir. Çin askerleriyle kahramanca çarpışan Kürşad ve otuz dokuz arkadaşı Çinlilerin fazla kalabalık olduğunu görünce istemeye istemeye geri çekilmek zorunda kalmıştır. Çin askerleri Kürşad ve arkadaşlarının peşine düşmüş. Kürşad ve arkadaşları kaçarken  geçeceği köprü fırtına ve yağmurdan dolayı maalesef yıkılmış. Kürşad ve arkadaşları son bir umut kahramanca Çinlilerle son bir kez çarpışmıştır. Kürşad ve arkadaşları ırmağın dibinde Çinliler tarafında vahşice öldürülmüştür. Türkler kahraman Kırk yiğidini şehit vermiştir. 

Kürşad ve arkadaşlarının başlattığı Kürşad ihtilal başarılı olamadıysa da Türk tarihi açısından çok önemli bir yeri vardır. Çünkü Kürşad İhtilali Türk tarihinde ilk bağımsızlık mücadelesi (ilk bağımsızlık ihtilali ) olmuştur. Kürşat ihtilali dilden dile dolaşmış herkese örnek bir kahramanlık hareketi olmuştur. Türklerin içindeki bağımsızlık duygusunu körüklemiştir.

 

Kürşad ihtilali (Kürşad ayaklanması ) daha sonra olacak  birçok ihtilal hareketine öncülük etmiştir. Bu ayaklanmalardan başarıya ulaşan ayaklanma Kutluk Kağanın başlattığı ayaklanmadır. Kutluk Kağan insanları örgütleyerek 682 yılında Çinlilere isyan etmiş sonunda II. Köktürk devletini ( Kutluk devletini ) kurmayı başarmıştır. II. Göktürk devleti bağımsızlık mücadelesi vererek kurulan ilk Türk devleti olmuştur. 

Kürşad İhtilali İle İlgili Sorular

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Kürşat ihtilali hakkında doğru bir bilgidir?


A) Türklerin ilk dini ihtilalidir

B) Avarlar da görüşmüş bir ihtilaldir

C) Başarıya ulaşmış bir ihtilaldir

D) İlk bağımsızlık mücadelesidir 

E) 850 yılında meydana gelmiştir

Cevap: Kürşat İhtilali (Kürşad ayaklanması) Tarihte Türklerin İlk bağımsızlık mücadelesidir. ilerde olacak bir çok ayaklanmaya öncülük eden Türk tarihi açısından önemli bir ihtilaldir.  Cevap: D

Soru: Köktürklerin yaptığı Kürşat ayaklanması aşağıda verilen devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?


A) Perslere

B) Macarlara

C) Çin

D) Kıpçaklar

E) Moğollara

Cevap: Kürşat İhtilali (Kürşad ayaklanması) Çin hükümdarına karşı yapılmıştır. Fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Cevap: C

bottom of page