top of page

Anadolu Selçuklu Devleti Soru Cevap

Image-empty-state.png

Anadolu Selçuklu Devletine ilk başkentlik  yapmış şehir neresidir?


İznik



Anadolu Selçuklu Devletinin ilk hükümdarları kimdir?


Kutalmışoğlu Süleyman Şah



Çaka beyliğine, Anadolu Selçuklu Devletinin hangi hükümdarı son vermiştir?


I. Kılıç Arslan



Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik  yapmış son şehir neresidir?


Konya



Anadolu Selçuklu Devletinin diğer adı nedir?


Türkiye Selçuklu Devleti 



Büyük Selçuklu Devletinde kullanılmayıp, Anadolu Selçuklu devletinde kullanılmaya başlanmış hükümdarlık unvanları nelerdir?


Rükneddin, Keykavus, Keykubat ve Keyhüsrev



Anadolu Selçuklu devletinde, Ahilik teşkilatını kuran devlet adamı kimdir?


Ahi Evran

Anadolu Selçuklu Devleti hangi olaydan sonra başkenti İznik’ten Konya’ya taşımıştır?


I. Haçlı Savaşından sonra



Anadolu Selçuklu Devletinde İlk parayı  hangi hükümdar döneminde basılmıştır?


I. Mesut



Harzemşahlar ve Anadolu Selçuklu Devleti arasında hangi savaş yapılmıştır?


Yassıçemen Savaşı



Anadolu Selçuklu Devletinde Üretilen malların değerini belirleyen kimdir?


Ahilik teşkilatı



Anadolu Selçuklu Devletinde ikta topraklarından sorumlu divan nedir?


Divan-ı Pervane

Anadolu Selçuklu Devletinin son hükümdarları kimdir?


II. Mesut



Yurt Tutan Savaşı olarak bilinen savaş hangisidir?


Miryokefalon Savaşı



Anadolu Selçuklu Devletinin ilk Medresesinin adı nedir?


Koca Hasan Medresesi



Türkiye Selçuklu Devletinin en parlak dönemi yaşatan Sultan kimdir?


I. Alaeddin Keykubat



Alanya ve Suğdak limanlarını fetheden Türkiye Selçuklu Devleti Hükümdarı kimdir?


I. Alaeddin Keykubat



Anadolu Selçuklu Devletinde kurulmuş olan Ahilik teşkilatına kimler katılmamıştır?


Gayrimüslimler



Germiyanlı Ahmet tarafından yazılmış en önemli eserler nelerdir?


Cemşidu Hurşid ve İskendername



Başarılı devlet görevlilerine  verilen topraklara ne denir?


Mülk arazi



Ahi evreninkarısı tarafından kurulan sadece kadınların katılabildiği teşkilatın ismi nedir?


Baciyan-i Rum



Anadolu Selçuklu Devletinde bilim dili olarak hangi dil kullanılmıştır?


Arapça



Şeri mahkemelerle ilgilenen kararları veren kimdir?


Kadı

Miryokefalon Savaşından sonra ne olmuştur?


Anadolu kesin olarak Türk Yurdu oldu



Geliri hizmetleri karşılığında devlette görevli kişiler ve askere verilen topraklara ne denir?


İkta arazi



Anadolu Selçuklu Devletinde altın parayı basan hükümdar kimdir?


II. Kılıç Arslan



Bizanslılarla Miryokefalon savaşını yapan Selçuklu hükümdarı kimdir?


II. Kılıç Arslan



Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk hastanesinin adı nedir?


Gevher Nesibe Darüşşifası



Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin önemli eserleri nelerdir?


Divanı Kebir, Mesnevi ve Mektubat



Anadolu Selçuklu Devletinden günümüze kalmış en eski cami nedir?


Konya Alâaddin cami



Örfi mahkemelere bakmakla sorumlu olan kişi kimdir?


Emir-i Dad



Ravendi, I. Gıyaseddin Keyhüsrev'e hangi eserini sunmuştur?


Selçuklu Tarihi



Garipname isimli eseri yazmış olan şahsiyet kimdir?


Âşık Paşa



Anadolu Selçuklu Devletinde mali işlerle ilgilenen devlet görevlisi kimdir?


Müstevfi

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in fethettiği iki liman şehri nedir?


Antalya ve Samsun



Anadolu Selçuklu Devletinde yapılmış  ilk tersane nedir?


Sinop tersanesi



Anadolu’da kurulmuş ilk büyük Türk devleti kimdir?


Anadolu Selçuklu Devleti (Türkiye Selçuklu Devleti)



Anadolu Selçuklu Devletinde sorunlara neden olmuş ayaklanmanın adı nedir?


Babai ayaklanması (Baba İshak ayaklanması )



İkinci Türk Beylikleri hangi savaştan sonra kuruldu? 


Kösedağ Savaşı



Anadolu Selçuklu Devletinde vezirden sonra Sarayın  en üst görevlisi olan,  hükümdar ile devlet adamları arasındaki bağlantıyı sağlayan görevli kimdir?


Hacibül Hüccab (Ulu Hacip)



Hoca Dehhani hangi eseri ile ünlüdür?


Selçuklu Şehnamesi



Anadolu Selçuklu Devletinde devlet mesellerinin konuşulduğu devletin en üst divanı nedir?


Divan-ı Ala (Divan-ı Saltanat )

Anadolu Selçuklu Devletini yıkılma sürecine iten savaş nedir?


Kösedağ Savaşı



Geliri Sultana ait olan topraklara ne denir?


Has toprak



Askeri davalara bakmakla sorumlu olan görevli kimdir?


Kadıleşker



Sinop'u fethedip  Sinop tersanesi yapan Selçuklu Sultanı kimdir?


I. İzzettin Keykavus



Anadolu Selçuklu Devleti hangi devletlerle ticaret anlaşmaları yapmıştır?


Kıbrıs Krallığı ve Cenevizler



Konya hangi beylik ve devletlere başkentlik yapmıştır?


Anadolu Selçuklu devleti ve Karamanoğulları beyliği



Anadolu Selçuklu Devletinde yapılan ilk kervansarayın ismi nedir?


Alay Han



Anadolu Selçuklu Devletinin dünyada ilk kez başlattığı sistem nedir?


Malların sigorta edilme sistemi



Divan ve Risâletü'n Nushiyye gibi değerli eserleri yazmış şair kimdir?


Yunus Emre



Anadolu Selçuklu Devleti hangi devletini kim yıktı, nasıl yıkıldı?


Kösedağ savaşından sonra Anadolu’nun Moğol egemenliğine girdi. İç isyanlarla devlet iyice zayıfladı. Selçuklu hükümdarı II. Mesut’un ölümüyle devlet tamamen yıkıldı

bottom of page